Böcker

     Sju steg i kristen tro, Verbum 2018


     • Religion och politik, Jonas Lindberg och Marta Axner i Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, Gleerups 2015


     Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012, doktorsavhandling Uppsala universitet, 2015


     Alla mina dagar, Libris 2011 (flera författare)


     • 365, Libris 1999 (flera författare)


     Den livsnödvändiga myten, Libris 1998


     September, iBooks 1996/2012


     Frihetslängtan, Verbum 1994Artiklar (urval) se också blogg

     Ledare i Kyrkans Tidning, 2015 och framåt

     Håll julens berättelse levande, SvD Debatt 2019

     Gör inte döden ännu mer osynlig, SvD Debatt 2018     

     Religion tillbaka som identitetsmarkör, Svensk Kyrkotidning 2015


     Tystnad en gåva att ge varandra SvD Brännpunkt 2012


     Då passar kyrkan för SD UNT Debatt 2012


     Religion orsakar sällan krig. Intervju med professor Mattias Gardell


     Svenska män, ta mer ansvar för er andlighet SvD Brännpunkt 2012


     CyberSoul-krönikor, SvD 1996-98


     Krönikor, SvD 1998 Akademiska uppsatser

     När det stora blir viktigare än det lilla 2009


     Dikten som sekulär bön. Om Tomas Tranströmers poesi 1995


     Bröderna Lejonhjärta – en frälsningshistoria 1994